Κατηγορίες

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 
Συστήματα Συναγερμού:
Μελέτη και τοποθέτηση υψηλής πιστότητας και άριστης κατασκευής από εξειδικευμένο προσωπικό της WORLD SECURITY


 Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης:
Μελέτη και τοποθέτηση υψηλής τεχνολογίας καμερών ασφαλείας από εξειδικευμένο προσωπικό για την 24ωρη παρακολούθηση του χώρου σας.


 Access Control:
Παρέχουμε υψηλής ποιότητας συστήματα που επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση, καταγραφή και ανάκτηση δεδομένων διακίνησης ατόμων.

Συστήματα Πυρασφάλειας:
Αποβλέπουμε στην μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων πυρασφάλειας για την πρόλειψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και την ανίχνευση τοξικών αερίων.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.