Κατηγορίες

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ - WorldSecurity | Security Systems Συστηματα ασφαλειας

  1. Αρχική
  2. Υπηρεσίες
  3. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ - WorldSecurity | Security Systems Συστηματα ασφαλειας

Η WORLD SECURITY αναλαμβάνει την προστασία και φύλαξη κτηρίων, εργοστασίων, εμπορικών κέντρων, αποθηκευτικών χώρων και γραφείων επιχειρήσεων. Παρέχει μοναδική σιγουριά και ασφάλεια σε όποια περιοχή και αν βρίσκεστε, ενώ υπεύθυνα και οργανωμένα αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε κίνδυνο απειλεί εσάς ή την περιουσίας σας.

Η WORLD SECURITY αναλαμβάνει την φύλαξη του στόχου που της ανατίθεται για 365 ημέρες τον χρόνο και για το χρονικό διάστημα που συμφωνείται.
Για την σωστή φρούρηση του χώρου σας, σας υποβάλλουμε 2 εναλλακτικές λύσεις.

Νυχτερινή 8ωρη φρούρηση από 22:00 έως 06:00 για 365 ημέρες τον χρόνο.

Για τις αργίες, όπως Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες προτείνουμε 24ωρη φρούρηση.


Σας αναφέρουμε ενδεικτικά ότι, κατά την διάρκεια των ωρών αυτών υποχρεούται σε σταθερή φύλαξη ενός ή περισσοτέρων ένστολων ανδρών που ανήκουν στο δυναμικό της επιχείρησης. Η εταιρεία μας προσλαμβάνει φύλακες οι οποίοι έχουν περάσει  το 25ο έτος της ηλικίας, έχουν σχετική προϋπηρεσία στο χώρο και εξασκούν το επάγγελμα αυτό ως κύριο ή και  μοναδικό. Οι φύλακες μας είναι αποκλειστικά Έλληνες πολίτες, είναι γνώστες της Αγγλικής γλώσσας και κατά την διάρκεια της βάρδιας βρίσκονται σε τακτική επαφή με το Κέντρο Ασφαλείας της εταιρείας μας. Ο υπάλληλος που αναλαμβάνει την φύλαξη κατόπιν εντολής της επιχείρησης έχουν την υποχρέωση:
Της φύλαξης του στόχου, καθώς και την προσπάθεια απομάκρυνσης οποιασδήποτε εξωτερικής ενέργειας που σαν στόχο θα έχει την βεβήλωση ή την φθορά περιουσίας που έχει ανατεθεί το έργο.

Της άμεσης ειδοποίησης των υπευθύνων του χώρου, καθώς και την Άμεση Δράση.

Της αποτροπής πυρκαγιάς εάν αυτή προκληθεί από εξωγενής παράγοντες.

Οι όροι της σύμβασης είναι μεταβλητοί και εξαρτώνται από τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες κάθε χώρου καθώς και στις αρχές που διέπονται στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης WORLD SECURITY.
 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΦΥΛΑΞΕΙΣ, Υπηρεσίες