Κατηγορίες

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ - WorldSecurity | Security Systems Συστηματα ασφαλειας

  1. Αρχική
  2. Υπηρεσίες
  3. ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ - WorldSecurity | Security Systems Συστηματα ασφαλειας

Σε περίπτωση παραβίασης και αφού ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας και λάβει γνώση το Κέντρο Λήψης Σημάτων της εταιρίας μας, αυτοκίνητο της επιχείρησης WORLD SECURITY έχει την υποχρέωση της άμεσης κινητοποίησης στον χώρο του συμβάντος εάν το συμβάν είναι μεταξύ των ωρών 22:00 & 06:00 και αφού έχει ζητηθεί εγγράφως από τον ιδιοκτήτη προς την ανάδοχο επιχείρηση.
Η άμεση επέμβαση είναι προαιρετική και ανεξάρτητη από την τοποθέτηση του συστήματος συναγερμού και παρακολούθησης του από οποιονδήποτε Κεντρικό Σταθμό. 


Το συγκεκριμένο έργο υπάγεται σε ειδική τιμολόγηση. 

 

ΑΜΕΣΗ, ΕΠΕΜΒΑΣΗ, Υπηρεσίες